ปรับปรุงล่าสุด 22 ธ.ค. 2021 05:04:22 1,325

 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากอำเภอปรางค์กู่ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ถนนไทยสะเทือน สายปรางค์กู่ - ตำบลดู่
2. เนื้อที่ 19.990 ตารางกิโลเมตร
3. ภูมิประเทศ
     - ทิศเหนือ ติดเขตตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
     - ทิศใต้ ติดเขตตำบลปราสาท  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
     - ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
     - ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์
     - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดเขตตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
     - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ติดเขตตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
4. จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
     - หมู่ที่ 1 บ้านดู่  จำนวนครัวเรือน 51 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 2 บ้านหนองหิน  จำนวนครัวเรือน 103 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู จำนวนครัวเรือน 49 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอง  จำนวนครัวเรือน 91 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 5 บ้านดู่น้อย  จำนวนครัวเรือน 92 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง  จำนวนครัวเรือน 92 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 7 บ้านขาม  จำนวนครัวเรือน 92 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 8 บ้านอาวอย จำนวนครัวเรือน 73 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 9 บ้านดู่กลาง จำนวนครัวเรือน 66 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 10 บ้านอาวอยตะวันตก จำนวนครัวเรือน 57 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 11 บ้านกระหวัดหนองคูน้อยพัฒนาจำนวนครัวเรือน 68 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 12 บ้านหนองหาน จำนวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน
     - หมู่ที่ 13 บ้านดอกประดู่  จำนวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน
5. ประชากร
  มีประชากรทั้งสิ้น 4,738 คน  แยกเป็น
     - ชาย 2,329 คน
     - หญิง  2,409 คน


สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง  
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง
 • โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา  2 แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
 • โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด  13 แห่ง
 • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 1  แห่ง

2. สถาบันและองค์การทางศาสนา

 • วัด / สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
 • มัสยิด - แห่ง
 • ศาลเจ้า  - แห่ง
 • โบสถ์  2 แห่ง

3. การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาล  - แห่ง
 • สถานีอนามัย 1  แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน  -  แห่ง
 • ร้ายชายยาเอกชน  - แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  -  แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100 เปอร์เซ็นต์

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ  - แห่ง
 • จุดตรวจประจำตำบล 5 แห่ง
 • สถานีดับเพลิง/ถังดับเพลิงหมู่บ้าน  - แห่ง

5. การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม  
  - ถนนลาดยาง 3 สาย
  - ถนนคอนกรีต 4 สาย
  - ถนนลูกรัง 7 สาย
  - ถนนหินคลุก  15  สาย
  - ถนนดิน 4 สาย
2. การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ  15 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  - แห่ง
3. ไฟฟ้าใช้
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
  4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
  - ลำน้ำ, ลำห้วย  - สาย
  - บึง, หนองและอื่นๆ  - แห่ง
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย -  แห่ง  
- บ่อน้ำตื้น 20 แห่ง
- บ่อโยก, บ่อบาดาล 48 แห่ง
- สระน้ำ 13 แห่ง
- คลองอีสานเขียว 1 สาย