การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

19 พ.ค. 2022 08:56:02 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 31