จกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน สายไทยสะเทือน - บ้านดอกประดู่

27 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 56