ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. 66-004 จากสายหนองคูวิทยา ถึงกู่ บ้านหนองหาน หมู่ที่ 12 ตำบลดู่

30 มิ.ย. 2022 13:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดู่ 313