ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ66-013 จากสายบ้านหนองดู ถึงสายบ้านไฮน้อย บ้านหนองดู หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 มี.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดู่ 216