มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลดู่ เพื่อนำไปตรวจให้กับกลุ่มเสี่ยงพี่น้องประชาชนตำบลดู่ ต่อไป

20 พ.ค. 2022 11:37:56 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 31

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
        นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่​  นายทองสา​ ระยับศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ และนายศริพร อักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่  ได้มอบชุดตรวจ Antigen Test  Kit (ATK) จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลดู่ เพื่อนำไปตรวจให้กับกลุ่มเสี่ยงพี่น้องประชาชนตำบลดู่ ต่อไป