มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 ก.พ. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 47