30​ สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ

30 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 22

30​ สิงหาคม 2564

ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ

คุณวิภารัตน์ อินตา คุณอนันต์ชัย จิตใจฉิม สมุทรปราการ มอบแมส 15 กล่อง

..และด้วยกุศล ผลบุญแห่งการให้ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งหลาย ทั้งปวงค่ะ

อบต.ดู่ ต้องขออภัยผู้มีน้ำใจในครั้งนี้ หากเอ่ยนามได้ไม่ครบทุกท่าน