รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

10 ก.ค. 2023 15:45:09 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 157