ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

27 ก.ค. 2023 15:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 90