ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

17 ส.ค. 2023 15:59:10 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 92