การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

15 พ.ย. 2023 09:04:51 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 236

ด้วยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

ในการเสียภาษีที่ดินและปลูกสร้าง รายละเอียดตามที่แนบท้าย

#สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดู่ เบอร์โทรศัพท์ 045-969993