องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
เลขที่ หมู่ที่6 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
Tel: 0-4596-9991 Fax: 0-4596-9991 6
E-mail : [email protected]
นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ โทร. 087-245-8946
นายทองสา ระยับศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ โทร. 098-7639540
นายพันธ์ศักดิ์ แหนวเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ โทร. 066-1621295
นายศริพร อักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ โทร. 087-9956119

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE