ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ66-013 จากสายบ้านหนองคู ถึงสายบ้านไฮน้อย บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบล ดู่ กว้าง 6 เมตร ยาว 806 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,836 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 22 ก.พ. 2022
  • แสดง 1 ถึง 20 จาก 214 ผลลัพธ์
    แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์