ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 109 ผลลัพธ์
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ66-013 จากสายบ้านหนองคู ถึงสายบ้านไฮน้อย บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบล ดู่ กว้าง 6 เมตร ยาว 806 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,836 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 9 มี.ค. 2022
  • ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์