การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ วันพุธ 19 มกราคม 2565

19 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 194

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่
วันพุธ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30  น. นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ นำโดย นายคำมั่น  ทองดี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ และตัวแทนทั้ง 13 หมู่ เข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวปนัดดา อสิพงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ดูแลและประสานงานกองทุนฯ