นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น

17 ม.ค. 2024 14:30:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 156
วันที่ 17 มกราคม 2567 นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567 นายทวี สีสัน ผู้ใหญ่บ้านดอกประดู่ ม.13 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอกประด...

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

15 ม.ค. 2024 18:10:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 125
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2...

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

15 ม.ค. 2024 13:25:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 167
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ โดยนายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ดู่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าแถวแสดงความ...

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วิทยากรเรื่องการป้องกันภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน คณะครู และบุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ณ โรงเรียนหนองคูวิทยา

12 ม.ค. 2024 15:30:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 172
วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้รับ เชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการป้องกันภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน คณะครู และบุคลากร ม...

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

14 ธ.ค. 2023 17:30:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 133
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่โดยมี นาย คำมั่น ทองดี ประธานกรรมการติดตาม...

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ ประจำปี 2566

27 พ.ย. 2023 15:20:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 134
  วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ณ บริเวณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สร...

วันที่ 7 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ โดยนายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ คณะผู้บริหาร ประธานสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีเด็กที่

7 เม.ย. 2023 15:45:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 47

การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

23 ม.ค. 2023 11:30:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 58
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้...

มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลดู่ เพื่อนำไปตรวจให้กับกลุ่มเสี่ยงพี่น้องประชาชนตำบลดู่ ต่อไป

20 พ.ค. 2022 11:37:56 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 240
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565         นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่​  นายทองสา​ ระยับศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ และนายศริพร อักษร เลขานุการนายกองค์การบ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ วันพุธ 19 มกราคม 2565

19 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 312
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ วันพุธ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30  น. นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ นำโด...

ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

11 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 610
          วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ : นางสัญญา  สีสัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้สภาร...