สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 พ.ย. 2022 15:25:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดู่ 130