สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 ม.ค. 2023 10:10:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดู่ 124