สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ธ.ค. 2022 13:05:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดู่ 321