สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ก.พ. 2023 14:30:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดู่ 127