เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

13 ก.พ. 2023 13:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดู่ 349